Naudojimosi Sapnynas.lt svetaine taisyklės

Siekiant užtikrinti sklandų internetinės svetainės Sapnynas.lt (toliau – Svetainė) veikimą parengėme šias naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklės nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir yra taikomos visiems Svetainės lankytojams. Lankydamiesi Svetainėje jūs sutinkate laikytis šių Taisyklių, todėl primygtinai prašome su jomis išsamiai susipažinti.

Bendrosios nuostatos

Svetainė yra viešai prieinama internetiniu adresu: https://sapnynas.lt.

Šios Taisyklės apima visus ir bet kokius lankytojų veiksmus, kurie gali būti atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, skelbiamos informacijos skaitymu, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimu bei gavimu ir kita. Naudodamiesi Svetaine, jūs įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų. Jei nesutinkate prisiimti ir laikytis visų ar dalies šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, neturite teisės naudotis Svetaine.

Autorinės teisės

Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, Svetainėje esanti informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, logotipu, tekstais, paveiksliukais, failais ir pan. (toliau – Turinys) yra svetainės administracijos nuosavybė, saugoma Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka. Svetainės lankytojai gali naudotis Turiniu tik asmeninėms ar profesinėms reikmėms, nepažeisdami kitų asmenų teisių, be teisės šį Turinį platinti, atgaminti ar naudoti komerciniais tikslais, siekiant pasipelnyti.

Svetainėje pateiktą Turinį naudoti kituose internetiniuose tinklapiuose ar informaciniuose leidiniuose, galima tik gavus rašytinį svetainės administracijos sutikimą. Cituojant svetainėje pateiktą informaciją, būtina nurodyti šią svetainę (https://sapnynas.lt), kaip informacijos šaltinį.

Svetainės turinys

Bet kokia šioje Svetainėje pateikta informacija naudojama tik informaciniais tikslais. Už Svetainėje esančios informacijos naudojimą atsakingas tik pats Svetainės lankytojas. Visa Svetainėje pateikta informacija ir patarimai yra bendro pobūdžio, nepritaikyti prie lankytojų individualių savybių, todėl negali būti laikomi profesionalia specialisto konsultacija. Lankytojai patys prisiima visą atsakomybę dėl žalos, kuri gali kilti dėl Svetainėje pateiktos informacijos bei patarimų naudojimo ar pritaikymo.

Talpindami savo komentarą, Svetainės lankytojai patvirtina ir užtikrina, kad jų komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus. Svetainė turi teisę pašalinti komentarus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitų asmenų teises ar šias Taisykles. Taip pat Svetainė pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokius komentarus.

Privatumas

Visi dėl naudojimosi Svetaine surinkti asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis mūsų Privatumo politika, su kuria galima susipažinti Svetainėje.

Atsakomybės ribojimas

Svetainė neprisiima jokios atsakomybės dėl joje pateiktos informacijos tikslumo, objektyvumo ir klaidų, todėl neatsako už jokius lankytojo patirtus finansinius ar kitokio pobūdžio nuostolius. Taip pat, Svetainė nesuteikia jokių garantijų dėl joje esančios informacijos tikslumo bei jos naudojimo tinkamumo. Dėl šios priežasties, bet kokios pretenzijos dėl žalos, patirtos naudojantis Svetainėje pateikta informacija bus atmestos. Sapnynas.lt yra tik konsultacinė svetainė ir joje skelbiama informacija nesukuria jokių vykdytinų lūkesčių ar įsipareigojimų.

Visi Svetainėje pateikti pasiūlymai ir teiginiai yra neprivalomi vykdyti, o Svetainės administracija gali bet kada papildyti, pakeisti ar visiškai pašalinti joje paskelbtą informaciją, be atskiro įspėjimo. Svetainė neatsako už jokią materialinę ar nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri tiesiogiai ar netiesiogiai galėjo atsirasti kaip šioje Svetainėje pateiktos informacijos padarinys.

Svetainėje taip pat gali būti talpinamos nuorodos į trečiųjų šalių internetinius resursus. Neatsakome už šiuose internetiniuose resursuose pateiktą informaciją, turinį bei ten vykdomą veiklą. Pažymime, kad jeigu dėl naudojimosi trečiųjų šalių internetiniuose resursuose pateikta informacija būtų patirta bet kokia žala, už ją galėtų atsakyti tik atitinkamų resursų savininkai.

Taikytina teisė

Svetainės veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Baigiamosios nuostatos

Susipažindami su šiomis Taisyklėmis, jūs patvirtinate, jog esate informuotas ir sutinkate, kad naršant Svetainėje, jūsų kompiuteryje gali būti patalpinti slapukai (angl. “cookies”).

Griežtai draudžiama: naudoti, kopijuoti, platinti, atkurti Svetainėje esančią informaciją ar jos turinį be Svetainės administracijos sutikimo, naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti Svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Svetainės veiklą.

Svetainės administracija pasilieka teisę keisti, koreguoti ar papildyti Taisykles be atskiro pranešimo. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo. Jei turite klausimų dėl šiose Taisyklėse pateiktos informacijos, prašome susisiekti su svetainės administracija nurodytais kontaktais.